ARHIVA NOVOSTI 2010.


Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog

30.11.2010.

 Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08.) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela o b j a v l j u j e  Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog .

Natječaj možete preuzeti ovdje.

Obavijest kandidatima možete preuzeti ovdje.

 


Copyright © 2008.- 2018. | Grad Vrbovsko | Sva prava pridržana