ARHIVA NOVOSTI 2010.


Isplata jednokratne novčane pomoći – božićnice

Objavljeno: 6.12.2010. 19:38

Gradonačelnik Grada Vrbovskog donio je Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, korisnicima stalne novčane pomoći i osobne invalidnine. Odluku možete preuzeti ovdje. Obrazac za prijavu isplate božićnice možete preuzeti ovdje.

[Pročitaj više →]

  Tagovi: Novosti

Obavijest o prethodnoj raspravi UPU-8

Objavljeno: 1.12.2010. 12:28

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i Odluke Gradskog vijeća Grada Vrbovsko od 16.travnja 2010.godine, objavljuje se  obavijest o Prethodnoj raspravi  o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU – 8   skijalište Bijela kosa 1 – Centar za zimske sportove    Obavijest možete preuzeti […]

[Pročitaj više →]

  Tagovi: Novosti

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog

Objavljeno: 30.11.2010. 10:06

 Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08.) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela o b j a v l j u j e  Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog […]

[Pročitaj više →]

  Tagovi: Novosti

Rang liste kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Objavljeno: 14.11.2010. 23:45

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Vrbovskog utvrdilo je prijedloge o rang listama kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Prijedlozi rang lista kandidata objavljeni su na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog 10. studenog 2010. Prijedloge rang lista kandidata možete preuzeti ovdje.

[Pročitaj više →]

  Tagovi: Novosti


Copyright © 2008.- 2018. | Grad Vrbovsko | Sva prava pridržana