ARHIVA NOVOSTI 2017.


Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.1.2017.

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 , l 06/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novi ne”, broj 27/09, 31 /09, 43110 i 8/13) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine PGŽ”, broj 4110, 27114 i 41/14) i (“Službene novine Grada Vrbovsko”, broj 5/ 16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 04. siječnja 20 17. godine objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja pogledajte ovdje.


Copyright © 2008.- 2018. | Grad Vrbovsko | Sva prava pridržana