RADOVI U TIJEKU 2017. GODINA


Asfaltiranje u Severinu na Kupi

Objavljeno: 12.6.2017.

Dana, 12. lipnja 2017. godine započeli su radovi na asfaltiranju površina na kojima se vršila rekonstrukcija vodoopskrbne mreže.

 

GALERIJA SLIKA:


Severin na Kupi asfaltiranje - 12.06.2017.

Održavanje bankina cesta

Objavljeno: 24.5.2017.

Dana 17. svibnja 2017. godine, započeli su radovi na održavanju bankina cesta unutar naseljenog područja. Radovi na održavanju bankina odvijati prema dinamici predviđenoj za sve mjesne odbore na području Grada Vrbovskog.

 

GALERIJA SLIKA:


Održavanje bankina cesta - 17.05.2017.

Javni radovi

Objavljeno: 24.5.2017.

Napredak javnih radova na području Grada Vrbovskog.

 

GALERIJA SLIKA:


Javni radovi - početak 15.05.2017

Izgradnja nadstrešnice

Objavljeno: 24.4.2017.

Radovi na izgradnji nadstrešnice u sklopu Kino doma u Vrbovskom.

 

GALERIJA SLIKA:


Izgradnja nadstrešnice - 20.04.2017. godine

Vodovod Severin

Objavljeno: 11.4.2017.

Započeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u mjestu Severin na Kupi.

 

GALERIJA SLIKA:


Vodovod Severin 10.04.2017.

 

Ulica Franje Račkog

Objavljeno: 11.4.2017.

Započeli su radovi na II. fazi uređenja ulice Franje Račkog. Postavljaju se cestovni rubnjaci na parkiralištu te se vrši priprema podloge za asfaltiranje.

 

GALERIJA SLIKA:


II. faza uređenja ulice Franje Račkog 10.04.2017.

Radovi u selu Dragovići

Objavljeno: 4.4.2017.

Započeti su radovi na uređenju prilaza prema selu Dragovići s spojem na državnu cestu D3.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi u selu Dragovići 04.04.2017.

Radovi na uređenju u ulici Dobra

Objavljeno: 4.4.2017.

Pristupilo se uređenju stepeništa u ulici Dobra, ispred Erste banke i prodavaonice Konzuma.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na uređenju u ulici Dobra 31.03.2017.

Radovi na uređenju mjesta Dokmanovići

Objavljeno: 4.4.2017.

Dana 04. ožujka 2017. godine započeli su radovi na pripremi podloge za asfaltiranje u mjestu Dokmanovići kraj osnove škole i trgovine.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na uređenju mjesta Dokmanovići 04.04.2017.

Nastavak radova na uređenju ulice Franje Račkog

Objavljeno: 4.4.2017.

Pripremi radovi i postava cestovnih rubnjaka.

 

GALERIJA SLIKA:


Nastavak radova na uređenju ulice Franje Račkog 04.04.2017.

Radovi na uređenju parkirališta na ulazu u Moravice

Objavljeno: 4.4.2017.

Dana 03.04.2017. godine, započeli su radovi na uređenju parkirališta na križanju državne i županijske ceste kod ulaza u Moravice.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na uređenju parkirališta na ulazu u Moravice

Radovi u Pilanskoj ulici

Objavljeno: 4.4.2017.

U tijeku su radovi na popravku vodovoda u Pilanskoj ulici.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi u Plinarsko ulici 03.04.2017.

Hortikulturno uređenje Grada

Objavljeno: 29.3.2017.

Ovih dana krenula je sadnja ukrasnog drveća i grmlja na cijelom području Grada Vrbovskog. U sadnju se krenulo nakon obavljene pripreme i uređenja svih javnih površina. Stoga se građani i vozači mole na strpljenje ukoliko bi radovi ometali normalno odvijanje prometa.

 

GALERIJA SLIKA:


Hortikulturno uređenje Grada

Radovi na uređenju drvoreda u Moravicama

Objavljeno: 27.3.2017.

Dana 27. ožujka 2017. godine, započeli su radovi na uređenju drvoredu u Moravicama kod željezničkog kolodvora.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na uređenju drvoreda u Moravicama 27.03.2017.

Radovi na uređenju parkirališta u centru Gomirja

Objavljeno: 27.3.2017.

Dana 27. ožujka 2017. godine, započeli su radovi na uređenju parkirališta ispred prodavaonice Gavranović u centru Gomirja.

 

GALERIJA SLIKA:


Uređivanje parkirališta u centru Gomirja 27.03.2017.

Radovi na sanaciji potpornog zida u Severinu na Kupi

Objavljeno: 21.3.2017.

Dana 20. ožujka 2017. godine, započeli su radovi na sanaciji potpornog zida u centru Severina na Kupi kod Doma kulture.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na sanaciji potpornog zida u Severinu na Kupi

Radovi na sanaciji kolinka u ulici Ivana Gorana Kovačića

Objavljeno: 21.3.2017.

Dana 20. ožujka 2017. godine, započeli su radovi na sanaciji kolnika u ulici Ivana Gorana Kovačića kod prodavaonice Gavranović.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na sanaciji kolinka u ulici Ivana Gorana Kovačića

Početak radova kod Kino doma u Vrbovskom

Objavljeno: 21.3.2017.

Dana 20. ožujka 2017. godine, započeli su radovi na pripremi terena za izgradnju dječjeg igrališta kod Kino doma u Vrbovskom. Biti će postavljene klupe i koševi za otpatke te se čeka isporuka i postavljanje 8 dječjih sprava za igru i vježbanje.

 

GALERIJA SLIKA:


Početak radova kod Kino doma 20.03.2017

Školsko igralište u Severinu na Kupi

Objavljeno: 17.3.2017.

Radovi na uređenju školskog igrališta u Severinu na Kupi.

 

GALERIJA SLIKA:


Školsko igralište u Sverinu na Kupi 14.03.2017.

Radovi na uređenju groblja "Lovnik"

Objavljeno: 17.3.2017.

Započeli su radovi na uređenju groblja „Lovnik“ u Vrbovskom. Radovi obuhvaćaju proširenje i uređenje pristupne ceste kao i obnovu zidića koji omeđuju samo groblje.

 

GALERIJA SLIKA:


Radovi na uređenju groblja "Lovnik"

Uređenje dvoreda

Objavljeno: 16.3.2017.

Dana 16. ožujka 2017. godine započelo je uređenje drvoreda u ulici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom.

 

GALERIJA SLIKA:


Uređenje dvoreda

Radovi na mreži javne rasvjete na području Grada Vrbovskog

Objavljeno: 15.2.2017.

U tijeku je izmjena postojeće javne rasvjete s novom štedljivijom LED rasvjetom na području Mjesnog odbora Jadrč – Osojnik i dijela Mjesnog odbora Gomirja i Ljubošine, naselja Kosanovići, Trnova Poljana, Ribnjak, Luke, Muslini i dr..

 

GALERIJA SLIKA:


Izmjena javne rasvjete na području MO Jadrč- Osojnik i dio MO Gomirja i Ljubošine


RADOVI U TIJEKU 2016. GODINA


Započeli su radovi na asfaltiranju ulaza u Ulicu kralja Tomislava

12.12.2016. 07:40

U ulici Kralja Tomislava u Vrbovskom, na raskrižju s ulicom I. G. Kovačića (kod Crkve Sv. Ivana Nepomuka), izvode se završni radovi asfaltiranja na javnom parkiralištu. Izvođač radova je Luko d.o.o. Vrbovsko. Završetkom radova asfaltiranja biti će završena i prva faza uređenja ulice Kralja Tomislava, a nastavak radova se očekuje iduće godine.

Započeli radovi asfaltiranju ulaza u Ulicu kralja Tomislava 09.12.2016.

 

Započeli radovi na uređenju ulaza u Ulicu kralja Tomislava

30.09.2016. 11:17

Ovih su dana započeli radovi na uređenju ulaza u Ulicu kralja Tomislava, a odnose se na građevinske radove nakon kojih će pristup u istu biti sigurniji i funkcionalniji budući da se radi o ulici kojom svakodnevno pješači veliki broj djece. Radove izvodi LUKO d.o.o. Vrbovsko.

 

Postavljanje novih autobusnih stanica

30.09.2016. 10:01

Ovih dana počinju radovi na postavi dviju autobusnih stanica na Jablanu (Lisina) i Senjsko što je nastavak radova na postavi novih autobusnih stanica od prošle godine kada su postavljene 4 na cesti Lujzijani u pravcu Karlovca.

 

Nastavak uređenja školskog igrališta u Severinu na Kupi

6.9.2016. 13:04

Daljnje faze uređenja igrališta u Severinu na Kupi su asfaltiranje igrališta i postavljanje javne rasvjete, što će omogućiti i noćno korištenje igrališta.

 

Tijek radova most Hambarište

16.8.2016. 12:12

Početak radova na mostu Hambarište u Lukama

22.7.2016. 12:11

Danas, 22.07.2016. godine započeli su radovi na uklanjaju starog mosta te sve pripremne radnje za izgradnju novog mosta. Tijekom trajanja radova može se korisiti alternativni pravac koji ide preko Kamačnika, a kojim se mogu kretati osobna vozila isključivo na vlastitu odgovornost.

 

NOVE VIJESTI – Radovi na mostu Hambarište u Lukama

20.7.2016.

Ispravak u vezi prethodno objavljene vijesti o početku radova na mostu Hambarište u Lukama. Prema novim informacijama, u petak 22. srpnja 2016. godine u 07:00 sati dio državne ceste, prometnice koja spaja Vrbovsko sa mjestom Gomirje u pravcu Ogulina biti će potpuno zatvorena za sav promet zbog početka radova na rušenju starog mosta te svih pripremnih radova za izgradnju novog mosta.

Grad Vrbovsko i Uprava šuma Delnice, Šumarija Gomirje zajednički rade na uspostavi i uređenju alternativnog pravca Vrbovsko – Gomirje, a koji bi se koristio za vrijeme izvođenja radova na mostu Hambarište.

Alternativni pravac ide preko Kamačnika za čije uređenje Grad Vrbovsko osigurava nasipni materijal, a Hrvatske šume prijevoz i ugradnju. Ovim se pravcem, za vrijeme trajanja nove privremene regulacije, mogu kretati osobna vozila isključivo na vlastitu odgovornost.

Hrvatske ceste donijele su novu Odluku o privremenoj zabrani prometa na Perić mostu pa je sa dosadašnjih 3,5 t masa povećana na 20 t. U prilogu Odluka o privremenoj zabrani prometa na Perić mostu za vozila čija ukupna masa prelazi 20 t i Odluka o privremenoj zabrani prometa za sva vozila na dijelu državne ceste D 42 – most Hambarište.

 

Šetnica Kamačnik

14.7.2016. 09:52

Započeli su radovi na šetnici u svrhu povezivanja planinarskog doma Kamačnik sa značajnim krajobrazom Kamačnik. Izvan granica zaštićenog krajobraza šetnica se radi u širini 3m što će značajno poboljšati prilaz svim vlasnicima zemljišta, a na ulazu u značajni krajobraz Kamačnik šetnica se smanjuje na širinu od 1.5 m. Izgradnjom šetnice, planinarski doma Kamačnik i značajni krajobraz Kamačnik povezuju se na svega 15 minuta hoda, čime će se značajno poboljšati turistička ponuda Grada Vrbovskog. Vrijednost radova s obnovom betonskih dijelova mosta je 195.000,00 kn, a izvođač radova je Luko d.o.o Vrbovsko. Primorsko-goranska županija sudjeluje u financiranju radova sa 100.000,00 kn.

 

Uređenje školskog igrališta u Severinu na Kupi

14.7.2016. 09:46

Ovih dana počinju radovi na uređenju školskog igrališta u Severinu na Kupi, na način da će biti uklonjena stara ograda i postavljena nova, izrađene nove tribine, a dječje igralište obnovljeno i dopunjeno novim spravama. Ukoliko se rebalansom proračuna bude moglo osigurati dodatna sredstva također se planira „presvući“ igralište novim asfaltnim „zastorom“ tijekom jeseni ili na proljeće sljedeće godine.

 

Radovi u Željezničkoj ulici

14.7.2016. 09:45

U Željezničkoj ulici izvršeni su radovi II. faze postavljanja elektroenergetskih kabela, izgradnja nogostupa od parkirališta Komunalca do prilaza prema željezničkoj stanici , kao i postava javne rasvjete na navedenoj dionici.

 

Radovi na željezničkoj stanici Vrbovsko

13.7.2016. 14:39

Na željezničkoj stanici započeli su radovi na uređenju devastiranih prilaznih puteva i parkirališta, čija vrijednost radova iznosi 576.000,00 kn. Kako je u proračunu Grada Vrbovskog planirano 350.000,00 kn, taj dio radova će izvršiti djelatnici Komunalca d.o.o., a u započetim razgovorima s predstavnicima HŽ infrastrukture, nastojati ćemo da ostatak radova isfinanciraju Hrvatske željeznice.

 

Nastavak radova u ulici Franje Račkog

13.7.2016. 14:25

Osim uređenja parkirališta u ulici F. Račkog, ispred zgrada NIZ 1 i NIZ 2 započeli su radovi na uređenju nogostupa, prilaza i javnih površina. U tijeku su radovi na izmjeni rubnjaka i pripremi za asfaltiranje koje će biti obavljeno tijekom mjeseca rujna. Što se tiče nastavka uređenja parkirališta, u jesen započinje hortikulturalno uređenje, a tijekom ljeta i jeseni iduće godine nakon slijegavanja i valjanja nasipnog materijala, početi će asfaltiranje i obilježavanje parkirališta s pripadajućim zelenim površinama.

 

Održavanje bankina cesta

3.6.2016. 12:22

Prema Zakonu o cestama jedinice lokalne samouprave dobile su novu obvezu održavanja bankina cesta unutar naseljenog područja bez obzira na to radi li se o državnoj, županijskoj i nerazvrstanoj lokalnoj cesti.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu Grad Vrbovsko je ugovorom ovu vrstu poslova dodijelio komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko te će se radovi na održavanju bankina odvijati prema dinamici predviđenoj za sve mjesne odbore na području Grada Vrbovskog.

 

Popravak kolnika makadamskih cesta

2.6.2016. 11:30

Na području Grada Vrbovskog u tijeku su radovi na popravku kolnika makadamskih cesta te će u narednim danima krenuti obnova kolnika na ovim cestama:

MO Moravice

1. Mlinari – Borik – tunel

2. Put groblje – Radoševići – Komlenići

3. D-3 Vučinići k.br. 44

4. Mlinari (EKO zadruga Vidmar)

5. Nasipanje staze za Dom zdravlja

MO Gomirje

1. Kovačevići – Zelići

MO Lukovdol

1. Bankina uz D-3 – Lukovdol

MO Vrbovsko

1. Cetin – Kamensko

2. Gornje Hajdine – Lehner

 

Nastavak izgradnje parkirališta u ulici Franje Račkog

2.6.2016. 11:25

U ulici Franje Račkog nastavak je radova na izgradnji parkirališta. Nastavak izgradnje počinje polaganjem temeljnog kamena i kamene obloge nakon čega će se dovozom materijala dobiti konačna površina parkirališta koje će se uređivati tijekom 2 godine. U ovoj godini predviđa se sanacija prostora ispred stambenih zgrada NIZ 1 i NIZ 2.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2016. godinu za uređenje parkirališta u ulici Franje Račkog predviđeno je 350.000,00 kuna. Koncem prošle godine počelo se sa nasipavanjem dijela parkirališta, a u ovoj godini izgrađen je kameni potporni zid i dovezen materijal. Time je dobivena površina parkirališta u dužini cca 100×20 metara na kojem dijelu će u idućoj godini nakon slijeganja materijala, biti izgrađeno parkiralište, posađen drvored i postavljeno igralište za djecu. Osim navedenog, u ovoj godini planira se izmjena dotrajalih rubnjaka, skidanje postojećeg asfalta i postava novog asfalta ispred jedne i druge zgrade stambenog kompleksa NIZ 1 i NIZ 2.

 

Postava električnih kablova i cjevovoda za elektrifikaciju i vodoopskrbu izletišta Kamačnik

2.6.2016. 11:20

U Željezničko ulici HEP je počeo sa radovima iskopa za postavljanje elek. kabela, a kako radove sufinancira Grad Vrbovsko također će biti izmijenjen cjevovod na križanju ulice Dobra sa Željezničkom ulicom pa do kraja željezničkog kolodvora Vrbovsko.

Ovim zahvatom, biti će dovršen cjelokupni posao na postavi električnih kablova i cjevovoda za elektrifikaciju i vodoopskrbu izletišta Kamačnik.

 

Izgradnja potpornog zida u Plemenitašu

19.5.2016. 11:58

U tijeku su radovi na obnovi potpornog zida kod crkve sv. Antuna opata u Plemenitašu u dužini od 24 m.

 

 

Vodovod ulica Jarak

5.5.2016. 14:14

U tijeku su radovi na vodovodu u ulici Jarak u dužini od cca 200 m.

 

Hortikulturno uređenje Grada

U Proračunu Grada Vrbovskog također su planirana sredstva za hortikulturno uređenje Grada te su nabavljene betonske vaze i druga potrebna betonska galanterija za prostore na javnim gradskim površinama. Ovih dana radi se na sadnji i uređenju javnih gradskih površina na čemu uz zaposlene iz Vlastitog pogona Grada Vrbovskog sudjeluje desetero ljudi zaposlenih preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje javni radovi. Ukrasno drveće, grmlje, cvijeće i ostalo raslinje nabavljeni su iz „Zrinjevca“ Zagreb i Cvjetnom centru „Nena“ iz Lipnika. Moramo istaknuti da će se ravnomjerno pratiti uređenje Grada Vrbovskog u svim centrima Mjesnih odbora što je i predviđeno Proračunom za ovu godinu.

 

Pripreme za nadstrešnicu za dom zdravlja

U dogovoru sa Domom zdravlja i Hitnom službom PGŽ-a bit će potpisan sporazum o sufinanciranju nadstrešnice na prostoru autobusnog kolodvora u Vrbovskom koja će služiti za potrebe vozila Hitne službe kao i Doma zdravlja PGŽ-a za što je Grad Vrbovsko već izvršio pripremne radove na proširenju prostora za izgradnju nadstrešnice čija se realizacija očekuje tijekom ljeta.

 

Radovi na groblju “Lovnik” i “Krš”

Za nastavak radova na groblju „Krš“ u Proračunu Grada Vrbovskog za 2016. godinu predviđeno je 220.000,00 kuna. Radovi se provode na obnovi parkirališnog prostora, izradi novog zida, što je zakonska obveza po Zakonu o grobljima, kao i uređenju dotrajalih zidova, a krenulo se i u hortikulturno uređenje. Također su u ovoj godini dovršeni planirani radovi na groblju „Lovnik“.

 

Izgradnja zida za obranu od poplava na prostoru pilane “Cedar”

Posljednjih godina svjedoci smo sve češćih i iznenadnih poplava koje ugrožavaju proizvodnju na prostoru bivše pilane DIV-a Vrbovsko, a današnjeg „Cedra“koji ulaže značajna sredstva u razvoj tehnike i tehnologije i u zapošljavanje. Možemo istaknuti da su Hrvatske vode kroz uređenje korita rijeke Dobre krenule u izgradnju zida za obranu od poplava na čemu im zahvaljujemo i vjerujemo u nastavak radova i daljnju dobru suradnju.


Copyright © 2008.- 2018. | Grad Vrbovsko | Sva prava pridržana